VizualFontBauerBodniButtonObjednatKurz04
Kontakt: 0903718925 0903718926

Katka

Dobrý kurz! Skvelý kolektív. Veľa nových získaných vedomostí a zručností.